ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕುರಿತ ನೀವು ನಂಬಲೇಬಾರದ 6 ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು

17 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಿತ-ವಿಮರ್ಶೆ: ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ ಕನಡೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು  ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಜ್ಞರು. ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು...

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭಿಸುವ 5 ಹಂತಗಳು

ನೀವು ದಿನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ.